De eerste stappen op weg naar Smart Industry

Waar te beginnen met Smart Industry?

Hoe weet je wat de mogelijkheden zijn en wat dat gaat betekenen voor je bedrijf? Een bedrijfsscan kan dan uitkomst bieden.

Doel van Slim Gemaakt is om zoveel mogelijk Zuid-Hollandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in Smart Industry één van deze scans te laten doen.

Inmiddels heeft Slim Gemaakt geleerd dat ondernemers liefst met een voor hen vertrouwde objectieve partij en op een voor hen geschikte manier de mogelijkheden voor hun bedrijf doornemen. Daarom is er een aanbod van verschillende scans waar bedrijven uit kunnen kiezen.

Scan je bedrijf

Waar te beginnen met Smart Industry? Hoe weet je wat de mogelijkheden zijn en wat dat gaat betekenen voor je bedrijf? Een bedrijfsscan kan dan uitkomst bieden. Hieronder is een lijst te vinden van verschillende bedrijfsscans. Klik op de links om naar de desbetreffende scan te navigeren.


Vraag en aanbod sessies

Een verdiepingsslag is mogelijk in de vraag-en-aanbod sessies die Slim Gemaakt gaat organiseren op specifieke thema’s. We brengen dan geselecteerde aanbieders van een bepaalde technologie en mogelijke afnemers bij elkaar.

Denk aan productieautomatisering, procesautomatisering, Internet of Things, slimme sensoriek, Big Data voor de zorg, Big Data voor maakbedrijven, 3D metaalprinten, nieuwe businessmodellen en dergelijke. In een intensieve sessie aan het einde van een dag laten vragers en aanbieders zien waar zij aan werken. Na de sessie kunnen zowel vragers als aanbieders inschatten waar mogelijke interessante matches liggen.

Fieldlabs


In een fieldlab werken bedrijven en kennisinstellingen in een gedeelde faciliteit aan Smart Industry oplossingen. De nadruk ligt op het ontwikkelen, testen en implementeren van oplossingen in een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Belangrijk is dat een fieldlab een open karakter heeft. Dat wil zeggen dat verschillende partijen, ook concurrenten, kunnen aansluiten.

Daarbij zijn er nadrukkelijk wel constructies om intellectueel eigendom van deelnemende bedrijven te beschermen. Verder is een fieldlab geen ad-hoc innovatieproject maar een blijvend platform dat (minstens) een decennium in bedrijf blijft. Het doel is om rond een fieldlab een ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en activiteiten te organiseren.

Lees meer

Technologische innovatie voor de glastuinbouw. Slimme oplossingen voor volledig geautomatiseerde productie, teelt en distributie van vers fruit en groente. Creëren van Fresh Food chains voor steden en dichtbevolkte regio’s wereldwijd.

Lees meer

Faciliteit voor open cross sectorale innovatie. Geautomatiseerde productie van composieten & democentrum democentrum voor geautomatiseerde productie van composieten.

Lees meer

Het Dutch Innovation Park vormt de overkoepeling van de Dutch Innovation Factory en de Dutch Tech Campus. In het park vinden bedrijfsleven en onderwijs elkaar. Met de Haagse Hogeschool en de bedrijven binnen de Factory en de grote namen zoals Siemens, Atos en Nokia op de Campus is het Dutch Innovation Park dé plek voor ICT-samenwerking. Hier wordt ICT ingezet voor innovaties op het gebied van Cyber Security, E-health en Big Data

Lees meer

Ontwikkelt kennis op het gebied van metaal 3D printen en certificeren van grote onderdelen voor de havengerelateerde sector.

Lees meer

De doelstelling van het DOC is de Nederlandse opto-mechatronische industrie tot wereldmarktleider te maken door het ontwikkelen van nieuwe waardeketens gebaseerd op optische- en opto-mechatronische technologieplatformen.

Lees meer

Faciliteit en innovatieprogramma om robotica verder te ontwikkelen in Nederland. Focus ligt bij adoptieversnelling van ‘state-of-the-art’ roboticaoplossingen bij organisaties.

Lees meer

De ambitie is 100% voorspelbaar onderhoud. Condition Based Maintainance in de scheepsbouw. Er wordt real-time informatie verzameld en geanalyseerd over de staat van het schip om zo onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren en downtime te voorkomen.

Lees meer

Smart Solutions maritieme automatisering (Robotica) en Smart Metrology. Het stimuleren van ontwikkeling, valorisatie van innovaties in maritieme sector en faciliteert het ‘Leven lang leren’.

AUTEURS

Anton Duisterwinkel | InnovationQuarter en Holland Instrumentation
Marco Kirsenstein | FME
Marie-Claire van Doremalen | Meetaalunie
Mario Willems | TNO
Renate Beausoleil | Provincie Zuid-Holland
Ritha van de Ruit | Kamer van Koophandel
Sigrid Bueving | Gemeente Delft
Tom van der Horst | TNO