Bedrijven die slim gebruik maken van ICT en internet zijn toekomstbestendig. Om snel smart te worden, werken slimme maakbedrijven, ICT-leveranciers en industrieel ontwerpers intensief samen.

Wat is Smart Industry?

Smart Industry gebruikt ICT en internet om slimme producten duurzaam en kosteneffectief te produceren en op nieuwe manieren te verkopen. De producten zijn vaak aan het internet verbonden, genereren waardevolle data en kunnen gepersonaliseerd zijn. De productie is flexibel en volledig geautomatiseerd. En de verkoop gaat vaak via nieuwe verdienmodellen zoals bijvoorbeeld zonder tussenhandel of volgens een pay-per-use model.

“Smart Industry is niets nieuws. Er gebeurt al heel veel. Auto’s worden bijvoorbeeld al op afstand uitgelezen en op tv’s kan nieuwe firmware geïnstalleerd worden. Maar hoe krijg je de grote baaierd aan maakbedrijven mee?”

Ben van Lier, Directeur Strategy en Innovation, Centric, Gouda en hoogleraar aan de Steinbeis Universiteit in Berlijn

DE ESSENTIE VAN SMART INDUSTRY

Wat is Smart Industry?
Smart Industry is samen te vatten als de digitalisering van het bedrijfsleven. ICT en internet veranderen producten, productieprocessen en verdienmodellen van bedrijven radicaal. De datastromen die worden gegenereerd door slimme producten die met het internet verbonden zijn, creëren nieuwe kansen en nieuwe problemen. Het is een onderwerp voor bijna ieder bedrijf nieuwe kansen en mogelijkheden schept en de relatie tussen bedrijf en afnemer voorgoed verandert.

Lees verder

Een voorbeeld: een productiemachine die met het internet verbonden is en voorzien is van vele sensoren biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Om te beginnen kan de machineleverancier op afstand zien of de machine die bij de klant staat onderhoud nodig heeft en hij hoeft onderhoud pas uit te voeren als dit echt noodzakelijk is. Maar natuurlijk wel voordat de lijn stilligt. Verder kan hij zien of de klant de machine wel optimaal gebruikt en kan hij de klant daar waar nodig adviseren hoe deze de machine beter benut. Zo levert de machineleverancier ineens ook waardevolle diensten, zeker als hij de gegevens van meerdere machines in de lijn slim weet te combineren. En daar blijft het niet bij; het is ook mogelijk om via internet af te rekenen. Pay-per-use, heet dat. Het betekent dat de klant niet meer vooraf betaalt, maar tijdens gebruik. Zo wordt de leverancier eigenlijk ook bank. Dat bedoelen we met nieuwe verdienmodellen voor de hightech systeemindustrie. Drijfveer is steeds de kostenbesparing bij de afnemer.

Een andere grote verandering is de flexibilisering van de productie. Elke individuele klant kan zijn eigen Mini bestellen, die twee weken later van de band rolt bij VDL Nedcar. Robots worden modulair samengesteld om snel te kunnen worden omgebouwd. Software wordt ‘open’ en zo gebruiksvriendelijk als een i-pad. Samen met nieuwe, additieve maaktechnieken als 3D printing, maakt dit de productie van enkelstuks en kleine series aantrekkelijk. Dit biedt de mogelijkheid om steeds kleinere series of zelfs individuele producten op de markt te brengen. De leverancier kan zo optimaal op de laatste trends en de nieuwste ontwikkelingen inspringen. Dat kan just-in-time en op de plaats van de bestemming, zoals bijvoorbeeld de ‘boekenprinter’ van Océ. Een mogelijk positief effect is dat er weer veel meer geproduceerd gaat worden in Europa. (Kortere) time-to-market is een essentieel aspect van Smart Industry. Overigens ontbreekt dit punt helaas in het verder heldere overzicht van aspecten uit het rapport ‘Smart Industry, Dutch Industry Fit for the Future’.

Nieuw is Smart Industry zeker niet, maar nog lang niet alle bedrijven zijn er intensief mee bezig. In de landen om ons heen (Duitsland, Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS en China) wordt enorm in Smart Industry geïnvesteerd. In Nederland is in april een rapport gepresenteerd aan Minister Kamp van Economische Zaken en eind oktober wordt een landelijke actieagenda verwacht. Dit rapport vormt de Zuid-Hollandse bijdrage daaraan.

Design

Om een goed actieplan op te kunnen stellen, moeten we inzicht hebben in wat er nodig is om ‘smart’ te worden. Dat is meer dan een groep HTSM-experts, hoe enthousiast en kundig ook. Vanzelfsprekend spelen ICT-ers een belangrijke rol. Zij weten hoe ze de gegevensstromen kunnen verzamelen, bewerken, opslaan en terugvinden. Maar daarnaast zijn er ook industrieel ontwerpers nodig die de klantwens kunnen vertalen naar producteisen en die creatief kunnen denken om te zien waar de waarde in de gegevensstromen ligt. Deze combinatie van kennis en kunde, van technologen via ICT-ers naar industrieel ontwerpers, vindt men zelden of nooit binnen één bedrijf. Al helemaal bij een MKB-bedrijf. Dit is een belangrijke reden om in netwerken te gaan opereren, waarbinnen steeds wisselende clusters van bedrijven en kennisinstellingen producten zo snel mogelijk naar de markt brengen.

Smart Industry - SlimGemaakt

Het proces achter Smart Industry: een toeleverketen levert smartware, slimme hardware die tijdens het productieproces data verzamelt en verstuurt naar de producent. Deze gegevens vertegenwoordigen veel waarde, omdat zij informatie bevatten over de status en het gebruik van de smartware, maar ook omdat ze in combinatie met andere gegevens kunnen worden omgezet naar waardevolle informatie. Bijvoorbeeld kunnen trillings- en positiegegevens die via een ‘smart’ auto worden verkregen resulteren in informatie over de toestand van de weg.

Smart Industry - SlimGemaakt

Voor Smart Industry is een netwerk van hightech, ICT en creatieve industrie nodig

Kennis bijspijkeren

Om optimaal te profiteren van de voordelen van Smart Industry is het verder belangrijk dat bedrijven op de hoogte zijn en blijven van nieuwe businessmodellen en nieuwe smartware. En dat zij beschikken over actuele informatie over de ontwikkeling en toepassing van soms radicaal nieuwe productiemethoden. Dat is voor iedere ondernemer een flinke uitdaging, laat staan voor een start-up die vooral bezig is om een bedrijf praktisch te laten ‘vliegen’. Daar komt bij dat de ‘window-of-opportunity’ voor nieuwe producten, diensten en toepassingen steeds korter wordt en daarmee ook de ‘time-to-market’. Maar, de (tijds)investering die het meegaan in Smart Industry vraagt, verdient zichzelf in alle opzichten snel terug.

Netwerken voorwaarde voor succes in Smart Industry

Bedrijven die maximaal gebruik maken van netwerken waarin hightech experts, ICT experts en creatieve geesten die dicht bij de klant staan vertegenwoordigd zijn, profiteren het meest van de voordelen van Smart Industry. In de praktijk blijkt dat bedrijven die actief participeren in dergelijke netwerken, de verworvenheden van ICT en internet het beste benutten en daarmee concrete omzetgroei genereren.

En de kracht van Zuid-Holland is nu juist dat hightech, ICT en creativiteit sterk vertegenwoordigd zijn [hoofdstuk 2]. De uitdaging is vooral om constructieve en intensieve samenwerking tussen deze sectoren ook daadwerkelijk tot stand te brengen. [hoofdstuk 3]Meer info:

www.smartindustry.nl

Innovatie 4.0: Duitsland bereidt zich voor op 4de Industriële Revolutie

http://fd.nl/ondernemen/entrepreneur/wereldveroveraars/910668-1404/nederlandse-industrie-wil-op-hannover-messe-scoren-met-slimme-fabrieken

HTSM Maakbedrijven- SlimGemaakt

Zuid-Holland kent een grote concentratie van maakbedrijven in HTSM. Bron: MinEZ.

Nog even wachten?

Smart Industry bestaat al. Auto’s worden op afstand uitgelezen. En adaptive robots en 3D printing zijn realiteit. Bedrijven als Bol.com die via internet producten verkopen drukken de traditionele detailhandel uit de markt. Anderen creëren nieuwe waarde door beschikbare data slim te combineren. Het succes van www.buienradar.nl is hier een goed voorbeeld van. Iedere ondernemer moet zich afvragen hoe zijn business er over drie jaar uitziet. Of over drie maanden.

“Smart Industry is onontkoombaar voor bedrijven. Je kunt er niet bij wegblijven”

Arnold Stokking, directeur TNO Industriële Innovatie, Delft

Samen meer succes

Veel bedrijven, ook in Zuid-Holland, benutten de voordelen van Smart Industry nog onvoldoende. Ondernemers die wel snel, effectief en creatief ‘smart’ toepassen in hun bedrijfsvoering creëren voor hun bedrijf een duurzame toekomst, blijven de concurrentie een stap voor en profiteren van omzet- en banengroei. Hier zien we dat maakbedrijven, ICT-leveranciers en industrieel ontwerpers intensief samenwerken; voorwaarde om maximaal succesvol te zijn als Smart Industry.

BUSINESS MODEL

De meest kernachtige beschrijving van Smart Industry is ‘de digitalisering van het bedrijfsleven’. Smart Industry gaat over de invloed die ICT en internet hebben op het product, het productieproces en het businessmodel van bedrijven. Door digitalisering ontstaat een innige band tussen het maakbedrijf, de toeleveranciers, ICT-bedrijven en uiteindelijk (en daar draait het natuurlijk om) tussen het bedrijf en de klant. Het is een onderwerp dat zowel bedrijven onderling als de relatie tussen bedrijf en consument raakt. Smart Industry is niet alleen iets voor technologen en ICT-ers. Sterker nog, om maximale klanttevredenheid te bereiken is het essentieel dat industrieel ontwerpers bij de ontwikkeling van producten betrokken zijn en dat wat de klant vraagt optimaal wordt vertaald naar ontwerpen waarop deze klant ook echt zit te wachten.
Lees verder

Cruciaal in Smart Industry is  ‘smartware’;  slimme hardware die tijdens het productieproces data verzamelt en verstuurt naar de producent. Deze gegevens vertegenwoordigen veel waarde, omdat zij informatie over het product zelf opleveren en tegelijkertijd over het proces waarmee het product tot stand komt. De informatie geeft bijvoorbeeld inzicht in de actuele staat van machines en voorkomt onnodig onderhoud. Ook wordt het mogelijk om de belasting van de machines direct te koppelen aan het specifieke product waarvoor een klant gekozen heeft. De klant betaalt dus alleen voor de totstandkoming van het product dat hij wil kopen en wordt niet belast met kosten voor producten die toevallig ook door dezelfde leverancier geproduceerd worden. Dit merkt de klant direct in zijn portomonnee. Zo leidt digitalisering vanuit de Smart Industry-gedachte tot voordelen voor de klant en dus tot meer (tevreden) klanten voor de producent.

Smart Industry - SlimGemaakt

Om optimaal te profiteren van de voordelen van Smart Industry is het wel belangrijk dat bedrijven op de hoogte zijn en blijven van nieuwe businessmodellen en nieuwe smartware. En dat zij beschikken over actuele informatie daar waar het gaat om de ontwikkeling en toepassing van soms radicaal nieuwe productiemethoden. Dat is voor iedere ondernemer een flinke uitdaging, laat staan voor een start-up die vooral bezig is om een bedrijf praktisch te laten ‘vliegen’. Daar komt bij dat de ‘window-of-opportunity’ voor nieuwe producten, diensten en toepassingen steeds korter wordt en daarmee ook de ‘time-to-market’. Maar, de (tijds)investering die het meegaan in Smart Industry vraagt verdient zichzelf in alle opzichten snel terug.

De kern van Smart Industry is dat bedrijven die maximaal gebruik maken van netwerken waarin niet alleen hightech experts en ICT experts vertegenwoordigd zijn, maar ook creatieve geesten die dicht bij de klant staan het meeste profiteren van de verworvenheden van ICT en internet en daarmee direct omzetgroei genereren. Dit maakt Smart Industry voor alle ondernemers meer dan de moeite waard om in te participeren.

Figuur 2: Voor Smart Industry is een netwerk van hightech, ICT en creatieve industrie nodig

De kracht van Zuid-Holland is dat hightech, ICT en creativiteit sterk vertegenwoordigd zijn [verwijzen naar 2-links]. De uitdaging is nu om constructieve en intensieve samenwerking tussen deze sectoren tot stand te brengen en zo samen de kansen die Smart Industry biedt optimaal te benutten.

AUTEURS

Anton Duisterwinkel | InnovationQuarter en Holland Instrumentation
Marco Kirsenstein | FME
Marie-Claire van Doremalen | Meetaalunie
Mario Willems | TNO
Renate Beausoleil | Provincie Zuid-Holland
Ritha van de Ruit | Kamer van Koophandel
Sigrid Bueving | Gemeente Delft
Tom van der Horst | TNO